Jälleenmyyjille

Hyvä yhteistyökumppani,

Kierrätysmateriaali on tuote, jota tänä päivänä kovasti arvostetaan ja omilla valinnoillamme saamme hiilijalanjäljen pienenmäksi.

Sahalin Oy:n käyttämät materiaalit ovat pääsääntöisesti uutta elämää hakevia kankaita..
Mukana on myös ns. ylijäämäkankaita, jotka ovat poistettu päivän tuotannosta..
Tuotteet ovat yksilöitä, johtuen materiaalien saatavuudesta.

Kaikki kankaat ovat puhtaita / pestyjä.

Materiaalia pidän varastossa, jotta tarvittavia tuotteita pystyn nopealla toimitusajalla tuottamaan..
Pientä varastoa valmiista tuotteista pidän, tarvittaessa tilauksien mukaan täydennetään.

Toimitusajat sopimuksen mukaan, samoin tilauksien määrät.

Mahdollisista reklamaatioista viesti toimittajalle, arvioidaan tapauskohtaisesti asian parhaalla mahdollisella tavalla hoitamisesta.

Toimitukset matkahuolto tai posti, kumpi on sopivampi.
Edullisin rahtikustannus lisätään laskutukseen.

Toivon menestystä myynnille ja miellyttävää yhteistyötä.

Saara Harilahti

Kalliorinne 16, 21600 Parainen
+358 40 708 4868
saara.harilahti@sahalin.fi


Tietosuojaseloste

Sahalin Oy:n tietosuojaseloste (24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Sahalin Oy
Kallliorinne 16, 21600 Parainen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Saara Harilahti
Kalliorinne 16, 21600 Parainen
+358 40 708 4868
saara.harilahti@sahalin.fi

2. Rekisteröidyt

i) Sahalin Oy:ltä ostaneet asiakkaat
ii) Sahalin Oy lähettänyt tarjouksen palveluista tai tuotteista
iii) Sahalin Oy lähettänyt tarjouksen palveluista tai tuotteista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Asiakasrekisteri ostaneista asiakkaista, jälkimarkkinointia
Materiaalitoimittajat.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Asiakassuhteessa oleville, esim. uuden tuotteen lanseeraus sekä kutsu järjestettäviin tapahtumiin, vuosipäivät, myyntitapahtumat jne.
Materialien hankinta.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yrityksen / henkilön nimi
Osoite / Sähköposti / Puhelinnumero
Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä Sahalin Oy:n posti- tai sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaan tehdessä tilauksen ja se toimitetaan.
Asiakkaan tiedustelun perusteella
Materiaalien tilauksen perusteella.
Tavarantoimittajan esite-/ jakelun- näytekappaleiden perusteella.

Sivustolla käytetään myös evästeitä verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet voi halutessaan estää oman selaimen asetuksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sahalin Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot on Sahalin Oy:n hallussa koko yrityksen toiminnan ajan. Toiminnan loppuessa rekisterit tuhotaan, ellei sitä ennen asiakas ole vaatinut ko. rekisterin kohtaa poistettavaksi.

9.Henkilötietojen käsittelijät

Sahalin Oy:n henkilöstötietorekisteriä hoitaa Saara Harilahti.
Tilitoimistolla on tarvittaessa oikeus hoitaa sille osoitettu toiminto.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.